patroondelen

Pattern Factory, gevestigd aan Boschdijk 440 5622 PC Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

digitale kledingpatronen – confectie & maatwerk

Boschdijk 440 5622 PC Eindhoven

+31 6 55880385

Danielle Steman is de Functionaris Gegevensbescherming van Pattern Factory Hij/zij is te bereiken via info@patternfactory.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pattern Factory verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pattern Factory verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras
– Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pattern Factory verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Pattern Factory analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pattern Factory bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Pattern Factory verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pattern Factory gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pattern Factory gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pattern Factory en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@patternfactory.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Pattern Factory wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pattern Factory neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@patternfactory.nl

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Rocket Lawyer C.V. verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

 • je een account aanmaakt op een van de Websites

 • je op een van de Websites vraagt om informatie

 • je een bestelling plaatst op een van de Websites of via een ander medium

 • je navigeert naar een van de Websites of producten raadpleegt

 • je deelneemt aan een spel of wedstrijd op een van de Websites

 • je contact opneemt met de klantenservice van Rocket Lawyer

 • je een direct zichtbare tekst op een van de Websites plaatst
   

Onderstaande persoonsgegevens worden door Rocket Lawyer C.V. verwerkt:

 

DOEL

Aard van de gegevens

Beheer van persoonlijke ruimtes (account)

Voor- en achternaam

Pseudoniem, e-mailadres en IP-adres

Beheer en controle van abonnementen en bestellingen

Voor- en achternaam

Adres
Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Beroep

Interne bewerkingscode cliënten identificatie procedures

IP-adres

Gegevens met betrekking tot betaalmethoden: creditcardnummer, vervaldatum van de kaart

Gegevens met betrekking tot transacties: transactienummer, omschrijving, inschrijving, de gekochte goederen of diensten

Beheer van contactformulieren, advocaten, partners en pers

Voor- en achternaam

Kantoornaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Website

Beheer van nieuwsbrieven en gratis lidmaatschappen

Informatie over producten, diensten en aanbiedingen

Voor- en achternaam

Adres

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Beroep

interne bewerkingscode cliënten identificatie procedures

IP-adres

Gegevens met betrekking tot betaalmethoden: Post- of bankafschrift van identiteit, controleer het aantal en / of creditcardnummer, de vervaldatum van de kaart

Transactiegegevens: transactienummer, de details van de aankoop, inschrijving, de goederen of diensten gekocht

Online scheiden dienst

Voor- en achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Maatwerk diensten

 

Simpel gezegd

Op verschillende manieren verzamelen we verschillende types persoonsgegevens met als doel de uitvoering van onze diensten. 

Gegevens hosting provider en bank

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een onderaannemer van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen.

Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail: klanten@rocketlawyer.nl.

Simpel gezegd

Wil je meer weten, mail ons op klanten@rocketlawyer.nl

Bestemming, bewaartermijn en rechten betrokkenen

Bankgegevens

Bankgegevens worden beheerd door Stripe Payments Europe Ltd.

Bestemming

De verzamelde gegevens kunnen binnen alle dochterondernemingen van ons worden overgedragen. Deze kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze leden (bijvoorbeeld levering van producten per post).

Voor de uitvoering van onze Online Scheiden Dienst en onze Vraag een Advocaat Dienst, kunnen je persoonsgegevens worden overgedragen aan advocaten (kantoren) of andere juridische dienstverleners die bij Rocket lawyer CV zijn aangesloten.

Who we are
Our website address is: https://patternfactory.nl.

What personal data we collect and why we collect it
Comments
When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media
If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms
Cookies
If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites
Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics
Who we share your data with
How long we retain your data
If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data
If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data
Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information
Additional information
How we protect your data
What data breach procedures we have in place
What third parties we receive data from
What automated decision making and/or profiling we do with user data
Industry regulatory disclosure requirements

 1. voorpand links (1x)
 2. voorpand rechts (1x)
 3. bovenzak (2x)
 4. onderzak (2x)
 5. achterpand (2x)
 6. beleg voor (1x, aan stofvouw)
 7. beleg achter (2x)
 8. mouw (2x)
 9. voorpand voering (1x, aan stofvouw)
 10. achterpand voering (2x)
 • belegdelen (eventueel de stof verstevigen vóór het knippen)(niet weergegeven in foto)
 • zomen (zoomband* is hier handig voor)
 • onderslag* en bovenslag* van het split
 • rondom de zakingang
 • aangetekende paspel van de bovenzak

inhoud

Pattern Factory

Boschdijk 440

5622 PC Eindhoven

 

06 55 88 03 85

info@patternfactory.nl

 

KvK: 64885364

BTW: NL001883315B18

© 2020. Alle rechten voorbehouden.