algemene voorwaarden studio

patroonontwikkeling

eigendom

De ontwerpen blijven uiteraard jouw eigendom.

De files met de uitgewerkte ontwerpen blijven eigendom van Pattern Factory.

De files met de uitgewerkte patronen zijn vergrendeld en kunnen niet achteraf bewerkt worden.

Tegen meerprijs is het mogelijk om ontgrendelde files te ontvangen.

wijzigingen

Na goedkeuring van het sample model worden wijzigingen alleen tegen meerprijs uitgevoerd.

facturatie

Na elke stap volgt een factuur. Deze dient binnen twee weken te zijn voldaan. Pattern Factory gaat pas verder met de volgende stap als deze factuur voldaan is.

Indien de factuur niet binnen twee weken betaald is, volgt eenmalig een herinnering. Is twee weken na deze herinnering de factuur nog niet voldaan, dan wordt een incassobureau ingeschakeld.

Het is mogelijk om na elke stap het proces te pauzeren of beëindigen. No questions asked.

aansprakelijkheid

De patronen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt en uitvoerig gecontroleerd. Mocht er desondanks een fout in het patroon zitten, dan vergoed Pattern Factory eventueel geleden schade.

Pattern Factory is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde maattabellen.

digitalisatie

eigendom

De aangeleverde patronen blijven uiteraard jouw eigendom.

De files met de gedigitaliseerde patronen worden jouw eigendom en worden ontgrendeld aan je overgedragen.

wijzigingen

Het is mogelijk dat de aangeleverde patronen bewerkt moeten worden voordat ze gedigitaliseerd kunnen worden. Denk hierbij aan het verwijderen van kreukels, vouwen en plakband, verduidelijken van markeringen en het vastplakken van de patronen op de ondergrond.

Pattern Factory behandelt je patronen met de grootst mogelijke voorzichtigheid, maar het kan voorkomen dat er kleine beschadigingen ontstaan door bovenstaande handelingen. Pattern Factory neemt hiervoor geen aansprakelijkheid.

facturatie

Bij oplevering volgt een factuur. Deze dient binnen twee weken te zijn voldaan.

Indien de factuur niet binnen twee weken betaald is, volgt eenmalig een herinnering. Is twee weken na deze herinnering de factuur nog niet voldaan, dan wordt een incassobureau ingeschakeld.

inhoud